Meteor Crater, Flagstaff, Arizona

Utanför Flagstaff finns Meteor Crater, en krater som uppstod efter ett meteornedslag för 50 000 år sedan. Meteoren uppskattas att varit 46 m bred, väga flera 100 000 ton och ha en explosionskraft motsvarande mer än 10 miljoner ton dynamit. Resultat blev en krater som är 213 m djup och 1 216 m i diameter.

Meteor Crater, Flagstaff, Arizona Läs mer »