Meteor Crater, Flagstaff, Arizona

Utanför Flagstaff finns Meteor Crater, en krater som uppstod efter ett meteornedslag för 50000 år sedan. Meteoren uppskattas att ha varit 46 m bred, väga flera 100 000 ton och ha en explosionskraft motsvarande mer än 10 miljoner ton dynamit. Resultat blev en krater som är 213 m djup och 1216 m i diameter.

Mellan 1964–1972 använde NASA kratern som träningsområde för astronauterna i Apolloprogrammet. Än idag pågår geologisk forskning och blivande astronauter tränar här.

Tanken på den smäll och tryckvåg det måste ha blivit, i fler mils omkrets, gör att man är tacksam över att man inte var här…

Meteor Crater, Flagstaff, Arizona

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen