Haidi Lindqwist
Publicerad 17 april 2015 av Haidi Lindqwist

Meteor Crater, Flagstaff, Arizona

Meteor Crater, Flagstaff, Arizona

Utanför Flagstaff finns Meteor Crater, en krater som uppstod efter ett meteornedslag för 50000 år sedan. Meteoren uppskattas att ha varit 46 m bred, väga flera 100 000 ton och ha en explosionskraft motsvarande mer än 10 miljoner ton dynamit. Resultat blev en krater som är 213 m djup och 1216 m i diameter.

Mellan 1964–1972 använde NASA kratern som träningsområde för astronauterna i Apolloprogrammet. Än idag pågår geologisk forskning och blivande astronauter tränar här.

Tanken på den smäll och tryckvåg det måste ha blivit, i fler mils omkrets, gör att man är tacksam över att man inte var här…

Meteor Crater, Flagstaff, Arizona

Haidi Lindqwist

Publicerad 17 april 2015 av Haidi Lindqwist

Föregående inlägg

Grand Canyon, Arizona

Se alla inlägg

Bloggen

Nästa inlägg

Fremont Street, Las Vegas